DSLR Metering Mode

DSLR කැමරාවේ අලෝකය මැනුම් ක්‍රම​

DSLR Metering Mode

ඡායා රූප කරනයේදී ඔබ ඉගෙන ගත යුතු ප්‍රධානතම දෙයක් වන්නේ අලෝකය මැනිම සහ පාලනය පිලිබදවයි. මෙය ප්‍රගුන කිරීමෙන් ඡායා රූපයක සියලුම අංග, එනම් වර්ණ, සෙවනැලි සහ කලාත්මක බව ඉහල නන්වන සියුම් සොබාවයන් ඉස්මතු කර ගනිමින් ඡායා රූප ගැනීමට හැකි වනු ඇත.
මෙම අලෝක මැනුම් ක්‍රම නිසි පරිදි හැසිර වීමට නොහැකි වීමෙන් ඔබ ගන්නා ඡායාරූප අඩු හෝ වැඩි නිරාවරනයටත්, ආලෝකය සමබර කිරීමටත් නොහැකිවන අතර ඔබ DSLR කැමරාවක් මිලදී ගැනීමට වියදම් කල මුදලත් අපතේ යන්නේය.

නමුත් ඔබගේ පහසුව සදහා ඔබගේ කැමරාවේ ආලෝක පාලනය සදහා විශේෂිත ක්‍රම කීපයක් ඇතුලත්‍ ය Metering Mode. මෙම ක්‍රම ඔබගේ කැමරාවේ කැමරා කාචය තුලින් TTL (Through-The-Lens) පැමිනෙන ආලෝකය මැනීමේ සංවේදකයක් තුලින් ක්‍රියාත්මක වේ. මෙම සංවේදකය ඡායා රූපයට ගැනෙන වස්තුවෙන් පරාවර්තනය වන ආලෝකය සහ පසුබිමේ ආලෝකය ගනනය කර තෝරා ගත් ආලෝක පාලන ක්‍රමය යටතේ ඡායා රූපය නිර්මානය කරයි.
මෙම ක්‍රම නිසි පරිදි හැසිරවීමට පුහුනු වීමෙන් ඔබට ඉතා උසස් තත්වයේ ඡායා රූප ගැනීමට හැකියාවක් ලැබෙනු ඇත.
මෙම ආලෝකය හැසිරවීමට ක්‍රම කීපයක්ම ඇති අතර දැන් අපි එම ක්‍රම මොනවාද සහ යොදා ගත හැකි අවස්ථා මොනවාද යන්න සොයා බලමු.

රූපයේ මධ්‍ය ලක්‍ෂය ප්‍රමුක කරගත් ක්‍රමය

center-weighted-metering-mode

Center-Weighted Metering Mode: මෙහිදී ඔබගේ කැමරාව ඡායා රූපයට ගැනෙන වස්තුවේ මධ්‍ය තුලින් පැමිනෙන ආලෝකයට ප්‍රමුඛ ස්ථානයක් ලබා දෙන අතර අනෙකුත් ආලෝකයන් පිලිබදව මද අවදානයක් යොමු කරයි. මධ්‍ය ලක්‍ෂයට පිටතින් අදුර හෝ වැඩි ආලෝකය පිලිබදව අවදානය වැඩි වශයෙන් යොමු නොකිරීම නිසා එම ආලෝකය සමතුලිත කෙරේ.

මෙම ක්‍රමයේදී ඡායා රූපයේ මධ්‍යයෙන් පැමිනෙන ආලෝකයට වැඩි අවදානයක් යොමු කරන බැවින් ඡායා රූපයට ගැනෙන වස්තුව හෝ පුද්ගලයා රූපයේ මැද සිටින විට සහ පුද්ගල ඡායා රූප ගැනීමේදී ඉතා යෝග්‍යය.

එක් ලක්‍ෂයක් ඉලක්ක කර ගත් ආලෝක මැනුම් ක්‍රමය

spot-metering-mode

Spot metering Mode: DSLR කැමරාවක කාචය තුලින් බලන විට නාභි ලක්‍ෂ කීපයක් සහ ප්‍රධාන නාභි ලක්‍ෂයක් දිස්වන අතර බොහෝ කැමරාවන් හී මෙම ප්‍රධාන නාභි ලක්‍ෂය ඔබට අවශ්‍ය ලෙස වෙනස් කර ගත හැකිය. මෙසේ වෙනස් කර ගැනීමේදී ඡායා රූපයට ප්‍රධාන ලෙස බලපාන ආලෝක තත්වය එම තෝරාගත් ලක්‍ෂයට අනුව තීරනය වේ. මෙය Spot හෝ එක් නාභි ලක්‍ෂයකට ඉලක්ක කරගත් ආලෝක මැනුම් ක්‍රමය ලෙස හදුන්වයි.
මෙම තෝරාගන්නා ලක්‍ෂයට පිටත ආලෝකය ක්‍රමානුකූලව කැමරාව විසින් සමබර කරන අතර මෙම සැකසුම ඉතා කුඩා වස්තූන් සදහා සහ බාහිර වස්තූන්ගෙන් පරාවර්ථනය වන ආලෝකය ඡායා රූපයට ගැනෙන වස්තුවේන් පැමිනෙන ආලෝකය අභිබවා යාමේදී බාවිතා කල හැකිය.

අර්ධ ආලෝක මැනුම් ක්‍රමය

partial-metering-mode

Partial Metering Mode: මෙහිදී කැමරා කාචයේ මධ්‍ය ලක්‍ෂයෙන් ආලෝකය ප්‍රධාන ලෙස ගැනෙන අතර එක් ලක්‍ෂයක් ප්‍රමුක කරගත් ක්‍රමයට වඩා රූපයේ වැඩි ප්‍රමානයක් වෙත අවධානය යොමු කරයි.මෙම ක්‍රමයේදී පසුබිම් හෝ පසුපසින් පැමිනෙන ආලෝකය ඉතා වැඩි අව්ස්ථාවන් හී ඡායා රූප ගැනීම සදහා ඉතා ප්‍රයෝජනවත් වේ. මෙම ක්‍රමයේදී පසු බිම් නිරාවරනය තරමක් වැඩි වූවත් ඡායා රූපයේ විශේෂ ස්ථාන පහසුවෙන් නිරාවරනය කර ගත හැකිය.

බහු කලාප ආලෝක මැනුම් ක්‍රමය

multizone-metering-mode

Multi – Zone Metering Mode: මෙම ක්‍රමය Matrix සහ Evaluative ක්‍රමය ලෙසද හැදින්වේ. මෙය DSLR කැමරාවේ සාමාන්‍ය ආලෝකය මැනුම් ක්‍රමය වන අතර මෙහිදී කාචයට අසුවන සියලුම අංශ වලින් පැමිනෙන ආලෝකය සලකා බලා වඩාත්ම වැදගත් යැයි කැමරාව සිතන ස්ථානය අනුව මුලු ඡායා රූපයේම ආලෝකය සමබර කිරීම හෝ පාලනය කිරීම කරනු ලබයි.
මෙම ක්‍රමයේදී වඩාත්ම බලපැමක් සිදුවන්නේ කැමරාවේ අන්තර්ගත පරිගණකයේ සැකසුමට අනුව සහ ලබාදී ඇති ආලෝකය මැනීමේ ස්ථාන ප්‍රමානය අනුවය. උදාහරනයක් ලෙස මෙය ස්ථාන 6ක් හෝ 9ක් විය හැකිය.
මෙම ක්‍රමය ආලෝකය වඩාත් සමබර අවස්ථාවන් වන පරිසර ඡායා රූප ගැනීම වැනි ඡායා රූප සදහා ඉතා යෝග්‍ය වේ.

ආලෝක මැනුම් ක්‍රම බාවිතයට උපදෙස්

metering-modes

ඡායා රූප ගැනීමේදී නිසි පරිදි ආලෝකය පාලනය කිරීම සදහා මුලින්ම කැමරා කාචය තුලින් ඡායා රූපයට ගැනෙන රූපය හෝ දර්ශනය දෙස බලා ආලෝක තත්වය නිරීක්‍ෂනය කරන්න. මෙසේ බැලූ විට සමබර ආලෝකයක් ඇතොත් Multi – Zone නොහොත් බහු කලාප ක්‍රමයද, ඡායා රූපයට ගැනෙන වස්තුවට හෝ පුද්ගලයාට පිටු පසින් වැඩි ආලෝකයක් ඇතොත් Center-Weighted නොහොත් රූපයේ මධ්‍ය ප්‍රමුක කරගත් ක්‍රමයද, ඡායා රූපයට ගැනෙන  රූපය කාචයේ වැඩි කොටසකට ඇතුලත් වන්නේ නම් Spot නොහොත් එක් ලක්‍ෂයක් ඉලක්ක කර ගත් ක්‍රමය හෝ Partial නොහොත් අර්ධ ආලෝක මැනුම් ක්‍රමයද යොදා ගත් හැකිය.
එමෙන්ම සෑම විටකම ආලෝක මැනුම් දර්ශකයේ මධ්‍ය ඡායා රූපයට ගැනෙන වස්තුවේ හෝ දර්ශනයේ මධ්‍යට එල්ල කිරීමට මතක තබා ගන්න.

මෙම ආලෝක මැනුම් ක්‍රම ඉතා හොදින් ප්‍රගුන කරන්න. එමෙන්ම ආලෝකය මැනුම් සදහා වෙනමම ආලෝකය මැනීමේ උපකරනයක් බාවිතා කල හැකි වූවත් ඔබගේ වටිනා DSLR කැමරාවේම මෙම ක්‍රම පිහිටුවා ඇති බැවින් සෑම විටකම මෙම ක්‍රම බාවිතයට ගැනීමට පුරුදු වන්න.
එමෙන්ම ඡායා රූප ගැනීමේදී Exposure නොහොත් නිරාවරනය අවශ්‍ය ප්‍රමානයට වඩා අඩුවීමට හෝ වැඩි වීම වලක්වා ගැනීමට නිතරම උත්සහ කරන්න.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

3 thoughts on “DSLR කැමරාවේ අලෝකය මැනුම් ක්‍රම​”