ආලෝක රේඛා ඡායා රූප අභියෝගය

Light Trails Photography Challenge

මේ සතියේ ඔබ වෙත ගෙන එන අභියෝගය වන්නේ ආලෝක රේඛා ඡායා රූප කරනයයි. ආලෝක රේඛා හෝ ආලෝක මග සටහන් Light Trails Photography ඡායා රූප ගත කිරීම ඉතා උද්‍යෝගීමත් සහ ඡායා රූප ශිල්පීන් ගේ උනන්දුව වැඩි කරවන විෂයක්‍ ය​​. දවසේ සැදෑ යාමයේ අදුර වැටීමට ආසන්නයේ වාහන ගමන් කරන මාර්ගයක් ලගට ඔබගේ කැමරාව සහ ආම්පන්න රැගෙන ගොස් ඉතා අලංකාර සිත් ඇදගන්නා සුලු අලෝක රේඛා ඡායා රූප කීපයක් ගැනීමට උත්සහ කරන්න​.

වැඩි ෂටර වේගයක් සහ පුලුල් ක්‍ෂේත්‍ර ගැඹුරක් ඉහල ප්‍රථිපල අත්කර දෙනු ඇත​.

ආලෝක රේඛා ඡායා රූප කරනය සදහා ඔබට උපකාරී විය හැකි කරුනු කීපයක්:


උදාහරන ඡායා රූප කීපයක්


ඔබගේ ඡායා රූප ඉදිරිපත් කරන්න

ඔබගේ සතියේ අභියෝගයට අදාල ඡායා රූපය ගෙන එය කෙටි විස්තරයක් සමග පහත Comments තුල ඉදිරි පත් කරන්න. ඔබගේ ඡායා රූපය සමග වැඩි විස්තරයක් ඊදිරිපත් කිරීමට හැකිනම් අභියෝග පිටුවේ ඇති ලෙස විස්තරයක් ඔබට ඉදිරිපත් කල හැකිය.

Comments තුල Upload Attachment සදහා ඇති Browse බොත්තම ඔබා ඔබගේ ඡායා රූපය එක් කරන්න. ඇතුලත් කල හැකි File වර්ග jpg, gif, png වන අතර ඇතුලත් කල හැකි උපරිම ප්‍රමානය 32 MB බවත් සලකන්න.

එසේත් නැතිනම් SL Photography Facebook Group එකට හෝ ඔබගේ ප්‍රියතම ඡායා රූප ඇතුලත් කරනා අඩවියට හෝ ඔබගේ අඩවියට ඔබගේ ඡායා රූපය එක් කර එහි Link එක මෙහි Comments තුල විස්තරත් සමග ඉදිරිපත් කිරීමද කල හැකිය.

ඔබගෙ ඡායා රූප කරන ව්‍යාපාරය නව තලයකට ගෙන යාමට ඔබ කැමතිද​? එසේ නම් අපගේ විශේෂ සේවයක් වන වෙබ් අඩවි නිර්මානය කර දෙන සේවාව තුලින් ඔබටත් ඉතා අඩු මිලට වැඩි වටිනාකමකින් යුත් වෙබ් අඩවියක් නිර්මානය කර ගන්න. වැඩි විස්තර සදහා මෙතනින් යන්න​.

ඔබගේ ඡායා රූප මෙහි ඇතුලත් කර ඔබගේ මිතුරන් අතර Share කර ගැනීමටත් අමතක නොකරන්න.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *