දැනුම බෙදා ගන්න

ඔබගේ දැනුම බෙදා ගන්න

SL Photography සමග ඔබගේ ඡායා රූප කරනය පිලිබද දැනුම බෙදා ගන්න

 • ඔබ වෘත්තීය මට්ටමේ හෝ ඡායා රූප කරනය පිලිබදව හොද පලපුරුද්දක් ඇති අයෙක්ද, එසේනම් ඔබගේ අත්දැකීම් සහ උපදෙස් අප හා බෙදා ගැනීමට කැමතිද?

 • ආදුනික ඡායා රූප ශිල්පීන්ට ඔබගේ දැනුමෙන් උපකාර කිරීමට කැමතිද?

 • ඔබට ඔබගේ කැමරා, කාච සහ අනෙකුත් උපාංග පිලිබදව යම් අදහසක් හෝ උපදෙසක් බෙදා ගැනීමට තිබේද?

ඔබ කැමතිනම් ඔබගේ අදහස් සහ උපදෙස් අප අඩවිය තුලින් විශේෂයෙන්ම ඉදිරිපත් කිරීමට අප ඉතාමත් සතුටුය.

 

අප අඩවියට අවශ්‍ය කුමන ආකාරයේ දැනුමක්ද?

 • අප අඩවිය සදහා නවකයින්ට, සාමාන්‍ය දැනුමින් යුත් ශිල්පීන්ට සහ ප්‍රවීනයන් සදහා අදහස් සහ උපදෙස්.

 • පලපුරුදු ඡායා රූප ශිල්පීන් ගේ ලිපි. විශේෂයෙන්ම ඡායා රූප කරනය උගන්වන සහ ඡායා රූප කරනය පිලිබදව නිබන්ධන රචකයන් ගේ ලිපි.

 • ඡායා රූප කරනයට අදාල ආම්පන්න පිලිබදව ඇගයීම්, අදහස් සහ උපදෙස්.

 • වචන 550ක සිට 1500 දක්වා ලිපි ඉතාමත් යෝග්‍යය.

 • ඡායා රූප කරන ක්‍රම වලට අදාලව ගැනුණු ඔබගේ ඡායා රූප. මෙම ඡායා රූප අපගේ ලිපි සදහා යොදා ගැනීම සදහාය.

 • ඔබගේ ලිපි සහ ඡායා රූප සමග ඔබගේ නම සදහන් කර ඔබගේ බ්ලොග් අඩවියක් හෝ වෙබ් අඩවියක් ඇතොත් එයට සබැදියක්ද ලබා දෙනු ලැබේ.

 • අප වෙත ලබා දෙන ලිපි සහ ඡායා රූප ඔබගේම වීම ඉතාමත් වැදගත්‍ ය.

 

ලිපි පල කිරීම සදහා

ඔබගේ අදහස් සහ උපදෙස් හෝ ඇගයීම් සහිත ලිපිය පහතින් ඇති පත්‍රය තුලින් ඉදිරිපත් කලහැකිය. එම ලිපිය අප අඩවියේ පල කල හැකි තත්වයක තිබේ නම් ඒ බව ඔබට දැනුම් දී පල කිරීම සිදු කරනු ලැබේ.

ඔබ ලබා දෙන ලිපි වල ගුනාත්මක තාවය අනුව ඉදිරියේදී අප අඩවිය හා එක්ව ලිපි ලියා මුදල් ඉපයීමටත් ඔබට අවස්ථාව උදා වනු ඇත.

Fieldset

 • ඡායා රූපය 800 Pix දිග​ සහ​ 400 Pix පළල විය යුතුය.මෙම ප්‍රමානයට වඩා අඩු ඡායා රූප පල නොකෙරෙන අතර මෙම ප්‍රමානයට වඩා විශාල ඡායා රූප මෙම ප්‍රමානයට නැවත සකස් කරන බව කරුනාවේන් සලකන්න​ ​. ඔබ ඡායා රූප එකකට වඩා ඇතුලත් කරන්නේනම් වෙනමම E mail ලිපියකින් එවා මෙම slphotography@srilanka-photography.com ලිපිනයට යොමු කරන්න​.
 

තහවුරු කිරීම​


තවත් ලිපියක් යොමු කරන්න.